In de Krochten

Het zijn afdrukken op fotopapier, van een met vaseline ingesmeerd lichaam.
Daar waar de vaseline zat kon de ontwikkelaar niet doordringen.
Vervolgens heb ik de vaseline weggespoeld en het fotopapier gefixeerd.
Waar de ontwikkelaar zijn werk heeft gedaan is het zwart geworden, de rest blijft wit.